print

Гормони росту та мікроелементи при обробці насіння зернових

У процесі формування врожаю отримання своєчасних та сильних сходів - перше і важливе завдання агронома.

Сильні сходи отримують з якісного насіння при відповідній агротехніці. Надмірно глибока сівба, тривалий період сівба-сходи, посів недостатньо відсортованим насінням обумовлюють зазвичай слабкість молодих рослин. Це відбивається на їхньому розвитку, стані і продуктивності, з якої складається урожай.

He менш важливим фактором є поява дружніх сходів. Збільшення тривалості періоду від початку до повних сходів, двоярусність чи багатоярусність сходів тягне за собою не вирівняність подальшого розвитку рослин та неодночасність їх дозрівання. Крім того неоднорідність сходів призводить до пригнічення пізніх сходів більш потужними рослинами, які зійшли в першу чергу.

Із багаточисленних наукових джерел відомо, що вирішальними факторами, які визначають успішне проростання насіння, є поживні запаси насіння і доступність поживних речовин у ґрунті поблизу кореневої зони. Саме тому передпосівний обробіток насіння макро- та мікроелементами, поряд з позакореневим підживленням є найефективнішим і економічним способом використання мікродобрив. Мікроелементи, потрапляючи в ґрунт, утворюють малорозчинні сполуки, що ускладнює їх засвоєння безпосередньо самим насінням та паростками. Для кращого засвоєння мікроелементів як насінням так і паростками рекомендується використовувати для обробки насіння хелатовані мікроелементи.

Мікроелементи, звісно, менш ефективні на ґрунтах, багатих ними, а також при обробці насіння, яке містить ці елементи в достатній кількості.

Наявність в насінні цих біологічно активних речовин свідчить про їх важливу роль у процесах проростання і подальшого розвитку рослини. Із стимулюючих проростання насіння речовин найбільший інтерес представляють вітаміни, цитокініни, ауксини і деякі амінокислоти.

Гормон цитокініни ефективно стимулює в рослині процеси поділу клітин, а ауксин бере активну участь у рості й розвитку кореневої системи. На початкових етапах розвитку рослини потребують співвідношення ауксин:цитокінін на користь ауксину для активного росту та розвитку коренів.

Стосовно обробки насіння гібереліном, ще у 60-х роках встановлено, що обробка ним покращує проростання насіння з тривалим періодом спокою (Миколаєва, 1962). У сортів озимої пшениці з сходами що повільно з'являються, обробка насіння розчинами гіббереллової кислоти прискорювала їх появу, а у сортів з дружним проростанням стимулюючого ефекту не було (Allanetal, 1961). Крім того виживання сходів з обробленого гібереліном насіння була нижче, ніж у контрольних.

Тому перспективною можна вважати комплексну обробку насіння ростовими речовинами з мікро- та макроелементами, яка дає високий ефект як за кількістю сходів що з'явилися, так і в подальшому їх розвитку.

Компанія «ТерраТарса» пропонує на ринку України унікальний високоефективний комплекс для передпосівної обробки насіння Novalon Seed Treatment.

Novalon Seed Treatment містить як мікроелементи так і біологічно активні речовини, які активізують процеси обміну речовин у насінні, регулюють гормональний баланс, сприяють активному розвитку кореневої системи. Збалансований комплекс макро- та мікроелементів покращує біохімічні реакції у проростках та оптимізує поглинання ними азоту, фосфору й калію з прикореневої зони, посилює енергетичний обмін і осмотичний тиск у процесі росту й розвитку сходів.

Із біологічно активних речовин до складу Novalon Seed Treatment входять гормони росту цитокініни та ауксину у співвідношенні 1:350, що забезпечує кращий розвиток кореневої системи. Крім того, даний комплекс містить амінокислоти, гумінові та фульво кислоти.

Під впливом гумінових та фульво кислот покращується проникність клітинних мембран, підвищується активність ферментів і поліпшується мінеральне живлення рослин, що проростають. Амінокислоти є джерелом живлення і легко засвоюваної енергії для росту й розвитку рослин. Амінокислоти також беруть участь в утворенні фізіологічно активних речовин у рослині, можуть бути використані для побудови білка з мінімальними енергетичними витратами, збільшують природний захист і опір рослин до несприятливих умов.

Бердянский район, с. Долинское, ПСП АФ «Долинська», 2016 год.