Пресса

Чорниця високоросла: особливості вирощування

09 Березня 2023

З усіх ягідних культур, чорниця високоросла (лохина), має найвищі вимоги до хімічного складу  ґрунту та його вологості. Натомість, один кущ, що виріс в оптимальних умовах, забезпечує до 50, навіть 60 років плодоношення! Причини таких вимог лежать в основі анатомофізіологічних особливостей чорниці високорослої.  Розглянемо основні складові високої врожайності лохини, які закладаються до періоду плодоношення.

Розташування

Під час вибору ділянки, для закладання плантацій чорниці високорослої, віддайте перевагу відкритій площі з максимальним доступом сонячного світла. Рослини ростуть  і в напівтіні, але в міру збільшення тіні, зменшуються проективне покриття квіток на одиницю площі, а відповідно і загальна врожайність. Потрібно уникати території , оточеної деревами, які крім того, створюють і  конкурентні умови в боротьбі за ґрунтову вологість.

Ґрунтовий розчин, субстрат і pH

На тонкій, волокнистій кореневій системі чорниці високорослої, часто колонізуються  мікоризні гриби. Приваблює симбіонтів глюкоза, яка виділяється кореневою системою рослини. Своїми гіфами, гриби, проникають в коріння лохини та отримують з нього поживні речовини, але в свою чергу, забезпечують рослину елементами живлення, зокрема, Фосфором. Крім того, розмножуючись, мікориза покращує забезпеченість рослину водою завдяки площі покриття та підвищує стійкість до патогенних мікроорганізмів, стимулюючи захисні функції рослини.  Для повноцінного розвитку мікоризоутворюючих грибів мають бути створені сприятливі умови: кисле середовище pH 3,5-4,5 (до 5) одиниць, помірно вологий та добре дренований ґрунт.

Формування необхідного рівня pH, досягається шляхом використання  добрив з pH в межах 3-5. Ці потреби, серед лінійки комплексних добрив, задовольняються застосуванням Novalon 3-7-37+МЕ, Novalon 13-40-13+МЕ, Novalon 19-19-19, з паралельним підкисленням  Hydroponica UP (фосфат сечовини), який, крім того,  є чудовим джерелом Фосфору.

Важливою складовою інтенсивної вегетації і гарних врожаїв є правильний вибір ґрунту чи субстрату під час формування плантацій. Ґрунт з низьким pH та високим вмістом органічних речовин – ідеальний вибір для формування чорничних плантацій. Створити відповідні умови допоможе внесення торфу  Kekkila professional, який відповідає кислому рівню pH та, завдяки своєму механічному складу, створює умови для оптимального повітряного режиму кореневої системи. У зв`язку з періодичним вилуговуванням та механічним вимиванням торф`яного субстрату існує необхідність поновлювати гряду субстратом для підтримки сприятливих  умов  ґрунтового розчину.

Загальна підготовка площі під посадку чорниці високорослої починається із формування гряди з внесенням субстрату та сірковмісних добрив, згідно рекомендацій агрохімічної лабораторії,  і повинна проходити заздалегідь – мінімум за 6 місяців. Наявність гряди – запорука інтенсивного  росту і розвитку  кореневої системи лохини.  Торф, під час внесення в гряду з посадкою, повинен буди вологим з метою утримання ґрунтової вологи для рослини. Сухий торф відводитиме вологу від посадженої рослини.

 Азот-який і для чого?

Азот є структурним компонентом декількох важливих частин рослин і сполук: хлорофілу (центральний атом Магнію з’єднаний з 4 атомами Азоту), нуклеїнових кислоти (ДНК, РНК) у кожній клітині, всіх білків.

Чорниця високоросла  не здатна  ефективно використовувати нітратну форму Азоту (NO3), оскільки еволюціонувала в ґрунтових умовах, де не представлений нітратний Азот в природніх умовах, у великій кількості. Чорничні насадження залежні від наявності Азоту в амонійній формі (NH4). Рослина приймає обидві форми Азоту, але має обмежену активність нітратредуктази, а отже, не може ефективно використовувати нітратні форми Азоту.  Нітратредуктаза – це фермент, який необхідний для перетворення нітрату в нітрит іони, а згодом  в амінокислоти та білки. Надмірне підживлення нітратами на чорниці, проявляється, у вигляді опіку листя.

Створюючи мульчування гряди тирсою, слід пам`ятати про використання лише матеріалу, який компостувався протягом 2-3 років. У випадку використання свіжої тирси – мінеральний Азот ґрунту буде використаний мікроорганізмами для розкладення тирси, і не потрапить в рослину.

Річну норму Азоту можна розділити на дві-три рівні порції,  для внесення у травні та червні, використовуючи для фертигації продукти лінійки Novalon 19-19-19 з паралельним внесенням Hydroponica UP (фосфат сечовини), доповнюючи позакореневим підживленням Novalon Foliar 20-20-20+ME та Speedfol Amino Vegetative.  Внесення  великої кількості Азоту під час періоду плодоношення стимулює пізній ріст пагонів, які будуть схильні до вимерзання взимку.

Магній

Максимальний ступінь біодоступності Магнію при Рh ґрунту 5,0-7,5 – лежить поза межами оптимальних умов розвитку кореневої системи Чорниці високрослої. У зв`язку з  цим існує потреба у внесенні з фертигацією  комплексних добрив з вмістом Магнію шляхом застосування лінійки Novalon 19-19-19 та Novalon 3-7-37+МЕ, поєднуючи з  Сульфатом магнію. Фізіологічна роль магнію в рослинному організмі різноманітна:

Тому абсолютно неможливо нехтувати магнієвим кореневим живленням. Візуальні прояви  дефіциту Магнію ­­­- почервоніння краю листкової пластинки.

Залізо

Чорниця високоросла чутлива до нестачі Заліза. Ознаками таких дефіцитів є  хлороз на зрілому листі та міжжилковий хлороз на молодому листі, забарвлення  якого перетворюється з блідо-жовтого на вибілене. Поступово рослина припиняє розвиток та всихає. Серед інших функцій, Залізо приймає участь в диханні та обміні речовин рослин, а також фіксації Азоту. Причинами є обмежене засвоєння мезоелементів, пов`язане з рівнем pH ґрунтового розчину. Низький pH ґрунтового розчину, спричиняє надмірну доступність Марганцю, який в свою чергу блокує засвоєння Заліза. Дієвим інструментом в боротьбі з нестачею Заліза є профілактичне внесення Заліза позакоренево.

Цинк

Особливістю плодоношенння рослин чорниці високорослої є плодоношення на пагонах минулорічного приросту. Тому надзвичайно важливим є збереження цих пагонів впродовж зимового та ранньовесняного періодів. Піклуючись про це, варто зосередитись на внесенні Цинку в осінній та ранньовесняний періоди. Під впливом Цинку активується синтез цукрів і крохмалю, збільшується загальний вміст вуглеводів, білкових речовин, аскорбінової кислоти і хлорофілу, підвищуються посухо-, жаро- і холодостійкість рослин. Роль Цинку в утворенні ауксинів та вплив на темпи росту рослин полягає у підвищенні активності триптофансинтетази (Цинк визначає синтез амінокислоти триптофану (попередника ауксину).

Якість поливної води

Рослини чорниці високорослої чутливі до рН води, засоленості ґрунтового розчину, хлоридів, Бору та Натрію. Перед закладкою ділянки, необхідно перевірити якість поливної води,  згідно показників (вказано гранично допустимі значення води):

  1. Електропровідність (ЕС) – 0,45-1,02 мСм/см.
  2. Бікарбонати –  925 ppm (мг/л).
  3. Бор – 1 ppm (мг/л).
  4. Хлориди –  70 ppm (мг/л).
  5. Натрій – 46 ppm (мг/л).

Запорукою гарного врожаю є дія на упередження. Листкові діагностики протягом вегетаційного періоду та аналіз ґрунту допоможуть отримувати максимальний результат.