Пресса

Фосфорне живлення за екстремальних погодних умов

24 Січня 2020

Фосфор є незамінним елементом для повноцінного розвитку рослин. Він відіграє важливу роль: сприяє росту коренів і пагонів, поліпшує процеси проростання насіння.

Даний елемент міститься в органічних і мінеральних сполуках. Зазвичай, близько 90% фосфору в рослинах представлена саме органічними сполуками. У мінеральній формі фосфор знаходиться в рослинах у вигляді солей ортофосфорної кислоти з магнієм, калієм, кальцієм, амонієм та іншими катіонами. Мінеральний фосфор є резервом для синтезу органічних фосфоровмісних сполук, а також підвищує буферність клітинного соку, підтримує тургор клітини та інші життєво важливі процеси.

Коренева система рослин здатна поглинати фосфор лише у вигляді неорганічних сполук. У ґрунтах, що мають нейтральну або кислу реакцію ґрунтового розчину – поглинання фосфору відбувається переважно у формі дигідрофосфату (Н2РО4), а в лужних ґрунтах – гідрофосфату (НРО42-). Сполуки фосфору в ґрунті мають негативний заряд, тому вони легко реагують з позитивно зарядженими іонами заліза, алюмінію і кальцію, утворюючи нерозчинні і недоступні рослинам сполуки. Утворення таких сполук істотно залежить від кислотності (рНKCl) ґрунту: при рНKCl менше 6 од. утворюються нерозчинні фосфати алюмінію; при рНKCl вище 7 од. утворюються нерозчинні фосфати заліза та кальцію.

Таким чином, фосфор у ґрунті знаходиться переважно у зв’язаному стані, тому концентрація рухомих форм в ньому невелика. Основним способом доставки фосфору до кореневих волосків є лише дифузія, швидкість якої визначається температурою ґрунту. При температурі ґрунту менше 14°С дифузія практично припиняється і, як наслідок, рослини будуть страждати від нестачі фосфору навіть за високої забезпеченості ґрунту даним елементом.

Потреба рослин у фосфорі особливо висока на початкових етапах росту, коли ґрунт ще недостатньо прогрівся для оптимального засвоєння елементу. В цей період рослини вкрай чутливі до фосфатного голодування, а його дефіцит важко компенсувати у майбутньому. Адже рослина повинна створити резерви, перерозподіляючи їх потім між своїми органами залежно від потреби для синтезу органічних речовин. На початкових стадіях розвитку сільськогосподарські культури інтенсивніше поглинають фосфати, ніж в наступні періоди. Оптимальне фосфорне живлення в даний період сприяє розвитку кореневої системи, що поліпшує забезпечення рослин вологою (важливо в посушливі періоди) і поживними елементами.

Найбільше страждають від нестачі фосфору нижні листки: спостерігається скручування країв листка, окрім того, внаслідок утворення антоціану часто з’являються червоно-фіолетові кольори на листках (рис. 1, 2).

Рис. 1. Прояв дефіциту фосфору на посівах кукурудзи 

Рис. 2. Прояв дефіциту фосфору на посівах ріпаку

Останнім часом особлива увага надається дослідженням функціональної реакції рослин на дефіцит фосфору. Так, відбуваються зміни у процесах дихання, фотосинтезу, фіксації азоту, посилюється накопичення антоціанів, активація запасних білків, а також можуть відбуватися зміни на генетичному рівні. На регулювання цих процесів рослина має витратити певну частину енергії, що у кінцевому результаті відобразиться на урожайності. Тому завдання агронома – звести ці втрати до мінімуму шляхом забезпечення оптимального живлення рослин.

Фосфор має здатність знижувати токсичність заліза, алюмінію і марганцю. Завдяки тому, що фосфор зв’язує рухомий алюміній ґрунту, фіксує його в кореневій системі – поліпшується вуглеводний і азотний обмін в рослинах. За високого вмісту в ґрунті міді й цинку знижується споживання рослинами фосфору і збільшується ефективність фосфорних добрив.

По мірі розвитку рослини, коренева система також розвивається, збільшується її питома поверхня і, відповідно, об’єм ґрунту, з якого рослина поглинає елементи живлення. Паралельно відбувається збільшення температури і швидкості дифузії.

Практика показує, що для вирішення проблеми дефіциту фосфору на ранніх етапах вегетації рослин необхідно рухатися 2-ма напрямками. По-перше, можна внести частину необхідного фосфору за допомогою листкових підживлень, оскільки засвоєння фосфору через листкову пластинку відбувається за менших температур, ніж у ґрунті. Внесеного фосфору за допомогою листкових підживлень часто буває достатньо, щоб “пережити” період, допоки ґрунт не прогріється. Позитивні результати дає застосування добрив Новалон Фоліар 10-45-15+0,5MgO+ME (1-2 кг/га) з підвищеним вмістом фосфору. Окрім того, слід зазначити, що до складу добрива входять поверхнево-активні речовини, які забезпечують рівномірний розподіл рідини на листку та зменшують поверхневий натяг краплини, зумовлюючи тривалу дію впродовж 21-28 днів. Калій, що входить до складу добрива, забезпечує проходження фотосинтезу, бере участь у вуглеводному та азотному обміні активізує діяльність багатьох ферментів. Велике значення калію у підвищенні зимостійкості і посухостійкості рослин, яке полягає у здатності збільшувати гідрофільність рослинних клітин, підтримувати їх тургор.

Другий прийом випливає з того, що основним способом доставки фосфору до кореневих волосків є дифузія, яка сповільнюється за низьких температур. Внесення продуктів з високим вмістом ауксинів прискорює розвиток кореневої системи: як головного кореня, так і бічних відгалужень, що збільшує питому поверхню поглинання і контакту з ґрунтовими частками, які утримують фосфорні сполуки. Багаторічна практика довела надзвичайну ефективність застосування рідкого продукту Спідфол Марін (0,3-0,5 л/га). Виготовлений на основі екстракту бурої водорості Ecklonia Maxima, цей препарат містить 10 мг/л ауксинів природного походження, цитокініни та природні поліаміни. Гормон цитокінін ефективно стимулює в рослині процеси поділу клітин, а ауксин бере активну участь у рості й розвитку кореневої системи. На початкових етапах розвитку рослини потребують співвідношення ауксин/цитокінін на користь ауксину, який необхідний для активного росту та розвитку коренів. А поліаміни здатні накопичуватися в клітинах і надавати поліфункціональний захисний ефект. Вони стимулюють відновлення пошкоджених тканин та підвищують стійкість рослин до хвороб.

Практично доведено, що для досягнення максимального результату рекомендується одночасне внесення Новалон Фоліар 10-45-15+0,5Mg+ME (1,5 кг/га) та Спідфол Марін (0,3-0,5 л/га). Застосування такого прийому дає ще один позитивний ефект – це дозволяє значно збільшити глибину проникнення кореневої системи і, відповідно, можливості використання продуктивної вологи на великих глибинах для забезпечення оптимального протікання фізіологічних процесів в рослинному організмі. Як результат – ми отримуємо рослини з високим потенціалом урожайності (збільшення кількості продуктивних стебел, зерна та ін.), порівняно з рослинами, які отримали лише кореневе фосфорне живлення.

Рис. 3. Ефективність застосування комплексної обробки Новалон Фоліар10-45-15+0,5MgO+ME (1,5 кг/га) + Спідфол Марін (0,5 л/га) на посівах зернових культур (зліва – схема “TerraTarsa”; справа – контроль)

Обробка насіння препаратами, що містять фосфор і ауксини, також здатна в початковий період росту допомогти рослині сформувати потужну кореневу систему. Для досягнення цієї мети незамінним буде унікальний комплекс для передпосівної обробки насіння Новалон Сід Трітмент.

Рис. 4. Ефективність обробки насіннєвого матеріалу кукурудзи комплексом Новалон Сід Трітмент

Рис. 5. Ефективність обробки насіннєвого матеріалу сої комплексом Новалон Сід Трітмент

Висока концентрація фосфору на початкових фазах росту сприяє закладанню потужної розгалуженої кореневої системи. Калій прискорює біохімічні реакції в проростках, енергетичний обмін і регулює осмотичний тиск в процесі росту корінців. Мінімально необхідна для старту кількість азоту також забезпечується добривом. Збалансований комплекс мікроелементів та регуляторів росту (гормони цитокініни та ауксини) ефективно стимулюють процеси поділу клітин і беруть участь у розвитку кореневої системи.