Пресса

Powerfol: мікродобрива з макроефектом

25 Червня 2018

Позакореневі (листкові) підживлення сільськогосподарських культур є обов’язковою умовою отримання врожаїв, близьких до біологічного потенціалу рослин, і зазвичай включені в усі сучасні технологічні схеми. Здатність листків рослин поглинати воду і поживні речовини була відома близько трьох тисячоліть тому.

За стресових ситуацій (нестача вологи, низькі температури, приморозки, зависокі температури та посуха) засвоєння елементів живлення кореневою системою є недостатнім, що уповільнює розвиток рослин. Часто критичний стан настає під час інтенсивного наростання вегетативної маси рослин, коли в ґрунті зменшуються запаси доступних сполук елементів живлення, а їх поповнення відстає від темпів розвитку рослин. Хоча обсяги засвоєння елементів живлення через листки незначні, швидкість і ступінь (відсоток) їх засвоєння значно вищі, ніж із добрив, які вносяться в ґрунт.

При формуванні низьких рівнів урожайності культур на більшості типів ґрунтів обмежуючим чинником росту продуктивності є недостатнє забезпечення макроелементами. Вирощування високих урожаїв за інтенсивної технології базується на внесенні значно більших норм мінеральних добрив, які перестають бути обмежуючим чинником. Подальший ріст урожайності вже залежить від елементу живлення, який є в мінімумі.  За високих норм NРК різко збільшується швидкість та тривалість засвоєння мікроелементів. Вони є життєво важливими і чинять пряму дію на організм рослин.  Мікроелементи не можуть бути замінені іншими поживними речовинами. Часто нестача декількох грамів одного з необхідних мікроелементів може обмежити засвоєння інших елементів живлення і зупинити подальше зростання врожайності навіть на високих фонах NРК.

За наявності необхідної кількості мікроелементів рослини синтезують повний спектр ферментів, які дозволяють інтенсивніше використовувати енергію, воду, елементи живлення для формування вищої врожайності. Вони дозволяють рослинам повніше засвоювати елементи живлення з ґрунту. Більшість мікроелементів є активними каталізаторами, які пришвидшують цілу низку біохімічних реакцій. Спільна дія мікроелементів значно посилює їх каталітичну дію. В багатьох випадках лише їх поєднання може забезпечити нормальний розвиток рослин. Позакореневі комплекси Паверфол від компанії «ТерраТарса» зарекомендували себе на ринку України як високоефективні й екологічно безпечні коректори живлення рослин з високою окупністю обробки. Лінійка комплексних добрив Паверфол розроблена з урахуванням різних потреб рослин в мікроелементах по  групам.

POWERFOL GRAIN (Паверфол Зерновий) активізує фотосинтез, підвищує холодо-, морозо- та посухостійкість. Покращує синтез білків, вуглеводів та азотний обмін. Підвищує стійкість до хвороб. Поліпшує використання рослинами як нітратного, так і амонійного азоту. Підвищує вміст білка.

POWERFOL CORN (Паверфол Кукурудза) активізує синтез амінокислот, органічних кислот, вітамінів. Сприяє засвоєнню азоту та фосфору. Збільшує вміст звязаної води та підвищує водоутримувальні можливості тканин. Стимулює розвиток генеративних органів та забезпечує виповненість качана.

POWERFOL OILCROP (Паверфол Олійний) сприяє розвитку здорової судинної системи. Забезпечує стійкість рослин до різких коливань температур. Активізує запліднення культур. Бере участь у синтезі стимуляторів росту, активізує ферменти, сприяє накопиченню цукрів та підвищенню вмісту олії.

POWERFOL SOYBEAN (Паверфол Соя) стимулює синтез амінокислот і білків, регулює процес трансформації азоту в рослині, активізує вуглеводний обмін та обмін фосфорних сполук, синтез вітамінів і хлорофілу. Впливає на проходження процесів фотосинтезу, дихання, та синтезу білків. Підвищує вміст білка в продукції.

Паверфоли швидко та ефективно задовольняють фізіологічні потреби рослин у мікроелементах; оптимізують мінеральне живлення рослин та стимулюють біохімічні процеси в рослинах, що сприяє повній реалізації їх потенційної врожайності.

Протягом життєвого циклу культурні рослини багаторазово потерпають від стресів різної природи. Пошкоджуюча дія засобів захисту рослин, несприятливі погодні умови здатні значно вплинути на врожайність культур та призвести до кількісних і якісних втрат. Позакореневі комплекси Паверфол в поєднанні з потужними антистресовими продуктами з біостимулюючим ефектом Спідфол Марін та Спідфол Кальмаг забезпечують як живлення, так і зняття стресу та підвищують ефективність роботи кореневої системи.

Отже, лінійка Паверфолів підвищує врожайність за рахунок двох механізмів: безпосередньо забезпечує рослини мікроелементами та активізує кореневу систему, сприяючи більш ефективному засвоєнню елементів живлення з ґрунту.

 

З питань щодо застосування добрив від «ТерраТарса», будь ласка, звертайтесь:
ТОВ «ТерраТарса Україна», 74800, Україна, м. Каховка, вул. Південна, 4
Тел.: (05536) 55-109; Факс (05536) 55-137
Email: info@terratarsa.com