Пресса

Шляхи підвищення посухостійкості озимої пшениці

08 Травня 2020

Зміна клімату веде до зменшення вологозабезпеченості багатьох регіонів, що впливає на ріст і розвиток озимих і ярих культур. Поряд з іншими факторами великі втрати врожаїв сільськогосподарських культур нерідко обумовлені браком вологи в ґрунті. З іншого боку, одним з факторів, що підвищують посухостійкість рослин є, як відомо, оптимізація живлення сільськогосподарських культур. У цій статті ми розглянемо деякі шляхи підвищення посухостійкості озимої пшениці, пов’язані саме з процесами живлення рослин.

Відсутність достатньої кількості опадів в період кущіння або виходу в трубку призводить до зменшення числа продуктивних вузлів кущіння. Цей процес посилюється при внесенні підвищених доз азоту. Ключову роль в цьому, по всій видимості, відіграє вміст калію в органах рослин. Калій регулює водний баланс рослин, підтримує тургор, що дає можливість рослині з меншими втратами подолати дію цього негативного фактора.

Здавалося б, треба просто вносити калій в ґрунт в підвищених дозах, і проблема вирішена! На жаль, це не так. По-перше, при ґрунтовій засухі доступність калію в ґрунті сильно знижується. По-друге, у ґрунтах важкого гранулометричного складу відбувається швидке зв’язування калію, що надходить з добривом, ґрунтовими колоїдами, а зробити ґрунтове підживлення “свіжим” калієм часто неможливо. По-третє, ґрунт часто містить достатню кількість калію, і проблема полягає в тому, щоб активізувати його споживання рослиною.

Завдяки науковим досягненням і виробничій практиці достовірно відомо кілька способів активізації засвоєння калію з ґрунту непрямими, але ефективними методами.

Перший підхід базується на тому факті, що засвоєння калію з ґрунту відбувається в основному завдяки дифузії. Це означає, що іони калію поглинаються лише в місці контакту кореневих волосків і ґрунтових частинок. Вільних іонів калію в ґрунтовому розчині практично немає, вони відразу ж поглинаються назад ґрунтовими частинками. На відміну від калію, поглинання азоту в основному відбувається з ґрунтового розчину. Значить, чим більший обсяг займає коренева система в ґрунті і чим вона більше розгалужена, тим більший коефіцієнт засвоєння калію з ґрунту. Розвинути глибоку розгалужену кореневу систему нам допомагають гормони ауксини і фосфор. Внесення в фазу кущіння за допомогою листкових підживлень біостимулятора Спідфол Марін (норма 0,3-0,5 л/га) плюс  1,5 кг/га Новалон Фоліар 10-45-15 дозволяє нам одночасно дати рослині і ауксини, і фосфор. В результаті застосування такої технології ми отримаємо глибоку розгалужену кореневу систему.

Другий підхід полягає в наступному. Відомо, що обробка рослин пшениці на початкових етапах розвитку деякими мікроелементами призводить до кращого використання ранньовесняних запасів вологи в ґрунті, більш економного витрачання води в період вегетації, а також більш швидкому відновленню рослин після посухи. До таких мікроелементів в першу чергу відносять молібден і цинк.

За оптимальної вологозабезпеченості молібден інтенсифікує азотний обмін, покращує процеси наливу зерна, збільшуючи вміст білка в зерні. У разі посушливих умов, молібден сприяє більш інтенсивному поглинанню калію з ґрунту.

Застосування цинку має інший механізм впливу на посухостійкість. Підживлення цим елементом призводять до первісного домінування зростання кореневої системи над надземною частиною, що в подальшому веде до випередження контрольних рослин за темпами зростання, збільшення асиміляційної поверхні і маси надземних органів в наступні фази розвитку рослин. Маючи більш глибоку і сильну кореневу систему рослини, отримують переваги при використанні продуктивних запасів вологи з ґрунту. Також застосування цинку перешкоджає виникненню ушкоджень в мембранах листя що значно підвищує водоутримуючу здатність листя.

Виходячи з цього, підвищений інтерес в зонах недостатнього зволоження може викликати обробка озимої пшениці на стадії весняного кущіння цинковими продуктами. Рекомендується застосовувати Паверфол Zn-EDTA (норма 0,5-1 л/га) або Паверфол Цинкат (50-200 мл/га).

Третій підхід ефективний на пізніх стадіях розвитку озимої пшениці, починаючи від виходу в трубку. Застосування рослинних амінокислот на деякий час може зняти стрес, викликаний недостатнім зволоженням. Рекомендуємо застосовувати листкові підживлення 0,5-1 л/га Спідфол Аміно Кальмаг. Цей продукт містить високу концентрацію L-амінокислот рослинного походження (436 г/л) і ефективно допомагає зняти стрес.