Пресса

Які борні добрива обрати???

10 Вересня 2019

Розпочнемо наші роздуми з натрію. Натрій – високотоксичний елемент для рослин. Масова частка Натрію у тканинах здорової рослини зрідка перевищує 20 мільйонних часток на кілограм абсолютно сухої рослини. Для порівняння, вміст Калію зазвичай становить в 1300 разів більше!

Деякі господарства через незнання або в результаті прихованої диверсії з боку нечесних виробників добрив, використовують таку речовину, як тетраборат натрію (технічна назва – бура), або октаборат натрію (формули різняться лише одним атомом оксигену в складі молекули). Так ось, нечесні виробники просто замовчують, що їх продукт містить 11% по масі такого високотоксичного елементу для рослин, як Натрій!

Давайте розберемося, з чим пов’язана токсичність для рослин Натрію, одного з найрозповсюдженіших на планеті елементів. На противагу Натрію, Калій буде його елементом-конкурентом, який, у свою чергу, є одним з найважливіших для життя всіх живих організмів на планеті. Для початку звернемося до таблиці Менделєєва. Натрій – одинадцятий елемент таблиці Менделєєва. Він є першим елементом третього періоду періодичної системи елементів. Калій – дев’ятнадцятий елемент таблиці Менделєєва і є першим елементом четвертого періоду періодичної системи елементів. Обидва елементи є лужними і широко поширеними елементами в земній корі і світовому океані.

Хімічні та фізичні властивості цих елементів дуже схожі, але мають свої суттєві відмінності. Натрій – більш легкий елемент, має радіус атома значно менший, ніж радіус атома Калію (227 пм у Натрію, проти 280 пм у Калію). Що це означає для матеріального світу? Це означає, що за рівних умов, іони Натрію значно більш рухливі і здатні витісняти іони Калію з усіх розчинів (як ґрунтового, так і клітинного соку рослин). Попросту кажучи, іони Натрію – надзвичайно рухливі і складають потужну конкуренцію іонам Калію при їх засвоєнні живими організмами.

Оскільки рослини практично не мають активних механізмів транспорту іонів через клітинну стінку всередину клітини, це призводить до того, що іони Натрію здатні не тільки проходити клітинну мембрану першими, але і активно при цьому витісняють такі цінні іони Калію з клітини назовні, створюючи для рослин штучний дефіцит Калію!

При систематичному використанні тетраборату натрію, відбувається безповоротне порушення обміну речовин рослиною, що проявляється як повний дефіцит всередині рослинної клітини, при повному забезпеченні елементами із зовні. Давайте розберемося детальніше, чому нечесні виробники рекламують тетраборат натрію, як високоефективне борне добриво, геть замовчуючи про надзвичайно високу токсичність і величезний вміст натрію в ньому.

Основний аргумент виробників – тетраборат натрію містить 21% доступного бору для рослин і добре розчиняється у воді, а значить – бор повністю доступний. Давайте розберемося з фізико-хімічної точки зору, чи правда це?!

Розчинність тетраборату натрію (це той же октаборат натрію: у водних розчинах обидві речовини мають однакову формулу, відповідну тетраборату натрію) у воді в ідеальних умовах і за хімічної чистоти речовини становить 3.2 г / 100 мл. Для порівняння, Спідфол В – продукт на основі поліборних кислот, за однакових умов має розчинність 5.5 г / 100 мл.

Масова частка бору в тертрабораті натрію становить 21%, а Спідфол В має 17%. Однак, давайте врахуємо розчинність даних продуктів і отримаємо, що максимальна масова частка розчиненого Бору у воді для тетраборату натрію становитиме 0.65%, а у Спідфол В це ж значення становитиме 0,89%!!!!

Що ми маємо? При меншому вмісті бору у продукті на основі поліборних кислот, масова частка бору в готовому розчині буде на третину (!!!) перевищувати вміст розчиненого бору в продукті з тетраборатом натрію!

Але і це ще не все!

Спідфол В – взагалі не містить натрію та інших токсичних елементів, на відміну від високотоксичного тетраборату натрію!

Але і це ще не все!

Спідфол В має таку чудову здатність, як окислювати розчин і знижувати його електропровідність, знижуючи сольове навантаження на рослину при застосуванні розчину по листу.

Рис. 1. Показник бакової суміші при додаванні Спідфол В із розрахунку 1 кг / 200 л води / га.

А як справи з цим йдуть у тетраборату натрію?

А з точністю до навпаки! Тетраборат натрію – це сіль, утворена сильним і високомобільним лужним металом – Натрієм і слабкою борною кислотою.

Що це означає?

А це означає, що у водних розчинах ця сіль схильна до гідролізу за аніоном. В розчині будуть накопичуватися колоїдні неіонізовані частки борної кислоти і повністю іонізовані катіони Натрію. В результаті це призводить до ПІДВИЩЕННЯ pH розчину і підвищення електропровідності!

Рис. 2. Показник бакової суміші при додаванні тетрабоарту натрію із розрахунку 1 кг / 200 л води / га.

Борна кислота, як слабка кислота має дещо інший механізм підкислення розчину. На відміну від всіх інших кислот, борна кислота в розчин не віддає протони, а навпаки, вилучає з розчину гідроксильні лужні групи, знижуючи pH. Тетраборат натрію при цьому в розчині накопичує повністю іонізований Натрій і гідроксильні аніони, які підлужнюють розчин, підвищуючи pH!

А тепер, давайте згадаємо, яким чином рослини засвоюють з розчинів Бор.

Рослини здатні пропускати через клітинну мембрану тільки повністю іонізовані елементи. У випадку зі Спідфол В цим повністю іонізованим елементом є ТІЛЬКИ поліборат іони, а для тетраборату натрію – це повністю іонізовані катіони Натрію і гідроксильні аніони, які порушують нормальний pH клітинного соку рослин. Поліборат іони в розчині тетраборату натрію не утворюються, у зв’язку з тим, що наявний Натрій зрушує рівняння реакції гідролізу в бік утворення та накопичення іонів натрію з гідроксилом. У той час, як поліборат іони, які були присутні в кристалічному тетрабораті натрію, в розчині виявляються у вигляді борної кислоти в колоїдному стані і гідролізу не підлягають.

ВИСНОВКИ:

  1. Тетраборат натрію (він же октаборат натрію) – високотоксична речовина для рослин, яка не здатна ефективно живити рослину бором, проте здатна ефективно отруювати його натрієм. Масова частка натрію дорівнює 11%!!!
  2. Тетраборат натрію (він же октаборат натрію) має на 30% меншу розчинність у воді, в порівнянні зі Спідфол В. Як результат, при рівних умовах, вміст Бору в розчині Спідфол В на 30% вищий, ніж в розчині тетраборату натрію.
  3. Тетраборат натрію в розчині накопичує токсичні і повністю іонізовані іони Натрію і гідроксид-аніони. Натрій є потужним конкурентом Калію, що не лише повністю блокує його засвоєння, а може й повністю витіснити вже накопичений рослиною Калій з його клітинного соку в зовнішнє середовище, замінюючи його місце Натрієм!
  4. Тетраборат натрію НЕ знижує, а навпаки ПІДВИЩУЄ pH розчину і його електропровідність, створюючи додаткове сольове навантаження для рослини!
  5. Тетраборат натрію повністю блокує засвоєння рослиною Калію, вимиває з рослини Калій, і не в силах забезпечити рослину Бором, у зв’язку з тим, що Бор в таких розчинах перебуває в неіонізованому колоїдному стані!
  6. Тетраборат натрію сприяє натрієвому засоленню ґрунтів, позбутися від якого можна ТІЛЬКИ активним дренажем та меліоративними заходами, що в умовах української економіки є абсолютно нерентабельним. Як наслідок, в недалекій перспективі, при використанні такої високотоксичної речовини, як тетраборат натрію, ґрунтам загрожує неминуче натрієве засолення.
  7. Для рослин це обернеться повним порушенням засвоюваності ВСІХ елементів живлення (при натрієвому засоленні мікро-елементи стають повністю недоступними, навіть при листковому підживленні, а макро-елементи – недоступні в зв’язку з конкуренцією з Натрієм).
  8. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія ТерраЛаб імені проф. І. М. Гоголева категорично НЕ РЕКОМЕНДУЄ використовувати будь-які добрива, що містять понад 0.5% натрію навіть в концентраті добрива!
  9. Спідфол В, як продукт на основі поліборних кислот – це повністю безбаластне, екологічно чисте і на 100% засвоюване добриво, оскільки не містить токсичних елементів, стабілізує pH, живить рослину виключно іонізованим Бором у вигляді поліборат-іонів, а також знижує сольове навантаження на рослину при підживленні по листу. Спідфол В ефективний при будь-якому способі підживлення: від звичайного внесення в ґрунт, до високоточних підживлень по листу.