Пресса

Реалізація потенціалу врожайності стратегічних культур

26 Березня 2019

Відновлення вегетації озимих культур  – один з найважливіших моментів в етапах росту та розвитку рослин. Від нього залежить ряд основних параметрів подальшого життя рослини: ріст та розвиток, регуляція фізіологічних процесів, фотосинтез, теплообмін, споживання вологи тощо. Процеси зростання  і розвитку рослин нерозривно пов’язані між собою: зростання є частиною індивідуального розвитку. Проте в одному і тому ж організмі процеси росту і розвитку можуть поєднуватися по-різному. Культура може перебувати в стані активного росту, але в той же час повільно розвиватися (переходити з однієї фази розвитку до іншої), або, навпаки, вона може швидко розвиватися при уповільненому зростанні. Показником темпів розвитку рослин, як правило, вважається перехід рослин до репродуктивного періоду. Недостатня забезпеченість тим чи іншим елементом живлення в певні періоди розвитку спричиняє зниження врожаю та погіршення його якості.

Впродовж усього періоду вегетації у рослинах відбуваються складні фізіологічні перетворення, в результаті яких культура формує власну врожайність. При цьому на розвиток рослини на різних стадіях суттєво впливають різного роду стресові фактори.

За стресових ситуацій (нестача вологи, низькі температури, приморозки, біогенні та антропогенні стреси, зависокі температури та посуха) засвоєння елементів живлення кореневою системою порушується, що уповільнює та ускладнює розвиток рослин. Якщо стрес припадає на критичні періоди розвитку рослин (період укорінення, закладання урожаю), продуктивність культур значно знижується. Рослини формують в умовах стресу мінімальну кількість генеративних органів, які можуть бути забезпечені необхідними речовинами для дозрівання.

Одним з основних чинників проявів стресу є порушення роботи генів, які відповідають за біосинтез білків. За несприятливих умов навколишнього середовища стресові білки є ключовим компонентом, що формує вихід рослини зі стресу.

Для побудови будь-яких білків рослині необхідні амінокислоти. Існує 20 «стандартних» протеіногенних амінокислот, тобто амінокислот, що входять до складу білків (лізин, валін, тирозин, лейцин, ізолейцин, метіонін, триптофан, фенілаланін та інші). Рослини здатні синтезувати необхідні амінокислоти в стресових умовах. Але на це у ослабленої культури витрачається велика кількість енергії.

Антистресовий продукт компанії «ТерраТарса» Спідфол Аміно Кальмаг містить 33,5% (436 г/л) амінокислот рослинного походження, що отримані шляхом ферментативного гідролізу. Спідфол Аміно Кальмаг містить 100% L-амінокислот. Такі амінокислоти легко, швидко і повністю засвоюються рослинами, і без зайвих енергетичних затрат включаються в побудову білків для боротьби зі стресом. Спідфол Аміно Кальмаг є стимулятором росту рослин. Він допомагає синтезувати необхідні речовини для отримання високого і якісного врожаю. Швидко відновлює рослини після весняних похолодань та приморозків, пошкодження культур засобами захисту рослин, активізують запліднення культур навіть в умовах екстремально високих температур. Спідфол Аміно Кальмаг не лише підвищує фертильність пилкових зерен, але і подовжує життя приймочки маточки, збільшуючи заплідненість. Після обробки стимулятором Спідфол Аміно Кальмаг клітини рослин утримують більше води, що підвищує життєздатність рослин в умовах посухи, засолення, високої температури.

Табл. Амінограма антистресанту Спідфол Аміно Кальмаг

Вміст % Вміст %
L–Лізин 0,71 L–Аланін 2,47
L–Аспаргінова кислота 3,97 L–Метіонін 0,37
L–Глютамінова кислота 7,75 L–Тріптофан 0,05
L–Пролін 4,20 L–Аргінін 3,04
L–Валін 2,21 L–Серін 4,72
L–Ізолейцин 1,68 L–Цистеін 0,75
L–Фенілаланін 1,82 L–Лейцин 2,03
L–Гістидин 0,40 L–Гліцин 2,24
L–Треонін 2,98 L–Тірозин 0,47

Часто критичний стан настає під час інтенсивного наростання вегетативної маси рослин, коли в ґрунті зменшуються запаси доступних сполук елементів живлення, а їх поповнення відстає від темпів розвитку рослин. Позакореневі (листкові) підживлення є обов’язковою умовою отримання врожаїв, і зазвичай включені в усі сучасні технологічні схеми. Вологозабезпеченість для більшості регіонів є основним лімітуючим фактором. Добрива для позакореневого підживлення сприяють ефективнішому використанню вологи на створення врожаю. За правилом нормованої потреби, засвоєння кожного елемента живлення відбувається у тій кількості, якої потребує рослина. Зміна в кількості засвоєння одного елемента зумовлює зміну потреб у низці інших. Часто нестача декількох грамів одного з необхідних мікроелементів може обмежити засвоєння інших елементів живлення і зупинити подальше зростання врожайності навіть на високих фонах N-Р-К.

Хімічні елементи, необхідні для росту, розвитку рослин і формування якісного врожаю, називають біогенними. Інші елементи, що потрапляють в рослини випадково, пасивно, і фактично не потрібні культурам, називають абіогенними. В більшості випадків такі елементи є забруднюючими, і можуть нанести шкоду рослинам на ранніх етапах розвитку, в критичні періоди, або коли рослини знаходяться в стані стресу. Лінійка добрив Паверфол (Powerfol) є виключно хімічно чистою, має оптимальні показники для ефективного живлення рослин.

За наявності необхідної кількості мікроелементів рослини синтезують повний спектр ферментів, які дозволяють інтенсивніше використовувати енергію, воду, елементи живлення для формування вищої врожайності. Вони дозволяють рослинам повніше засвоювати елементи живлення з ґрунту. Спільна дія мікроелементів значно посилює їх каталітичну дію. У багатьох випадках лише їх поєднання може забезпечити нормальний розвиток рослин. Позакореневі комплекси Паверфол (Powerfol) від компанії «ТерраТарса» зарекомендували себе на ринку України та за її межами, як високоефективні й екологічно безпечні коректори живлення рослин з високою окупністю обробки. Лінійка комплексних добрив Паверфол (Powerfol) розроблена з урахуванням потреб рослин в усіх основних мікроелементах.

Здатність елементів до проникнення в рослини великою мірою забезпечується використанням ад’ювантів – інертних речовин, які підсилюють проникнення в рослини робочих розчинів. Але застосування сторонніх ад’ювантів не завжди не тільки виправдано, а й може бути небезпечним для культур. Можлива несумісність препаратів сторонніх виробників, наслідком чого будуть пригнічення росту, розвитку, або утворення опіків листової поверхні або квіточок рослин.

Ми допоможемо Вам зрозуміти мову Землі та потреби рослин.Добрива лінійки Паверфол (Powerfol), що містять ряд високоякісних та безпечних ад’ювантів, швидко та ефективно задовольняють фізіологічні потреби рослин у мікроелементах; оптимізують мінеральне живлення рослин та стимулюють біохімічні процеси в рослинах, що сприяє повній реалізації їх потенційної врожайності. Позакореневі комплекси Паверфол (Powerfol) в поєднанні з потужним антистресовим продуктом з біостимулюючим ефектом Спідфол Аміно Кальмаг забезпечують як живлення, так і зняття стресу, підвищують ефективність роботи кореневої системи, покращують процеси росту і розвитку рослин, тим самим забезпечують високі врожаї високоякісної продукції.

Ми допоможемо Вам зрозуміти мову Землі та потреби рослин.

Вживай обізнано!