Пресса

Науковий підхід до ведення агробізнесу

25 Січня 2019

Як відомо – основою сільськогосподарського виробництва є ґрунт. А основні чинники, що визначають його родючість – є, передусім, наявність вологи, життєдіяльність корисних мікроорганізмів та необхідна кількість поживних речовин у доступній для рослин формі.

Що стосується саме живлення рослин, яке безпосередньо впливає на оптимальний розвиток культури та її урожайність, то виділяють 17 основних елементів.

Насамперед – немінеральні (водень, кисень, вуглець) та мінеральні.

Мінеральні, у свою чергу, поділяються  на макро- (N, P, K), мезо- (Ca, Mg, S) та мікроелементи (B, Zn, Fe, Mn, Cu, Al, Mo, Co). Дефіцит хоча б одного з них викликає порушення обміну речовин, фізіологічних та біологічних процесів, росту та розвитку рослин. Як наслідок – виробники можуть зазнати значних втрат урожаю та погіршення багатьох якісних показників уже готової продукції.

В аграрній практиці існує поняття природної родючості ґрунтів, яка різниться залежно від ґрунтово-кліматичних зон нашої країни. У процесі господарської діяльності в гонитві за збільшенням урожайності людина впливає на родючість ґрунту і тут саме рівень культури землеробства стає вирішальним чинником. Застосування засобів обробітку ґрунту, меліоративних заходів та систем внесення добрив мають безпосередній вплив на процес ґрунтоутворення.

Однин з інструментів впливу на рівень культури землеробства – це якісний аналіз ґрунту.

На сьогодні провідним експертом у галузі лабораторного аналізу є ґрунтово-агрохімічна лабораторія «ТерраЛаб» ім. професора Івана Гоголева, створена компанією «ТерраТарса», що знаходиться в м. Каховка Херсонської області. Лабораторія укомплектована найсучаснішим обладнанням, що робить її унікальною не лише в Україні, а й серед країн СНД. «ТерраЛаб» з високою точністю проводить аналізи на якість мінеральних добрив та зрошувальної води, вміст доступних форм елементів живлення в ґрунті, а також на забезпеченість рослин поживними речовинами.

Окрім детального розуміння складу ґрунту, важливо знати, як ті чи інші елементи живлення взаємодіють між собою і чи не завдадуть вони шкоди замість очікуваного зиску.

Саме тут час звернутись до базових знань з агрономії: кожен окремо взятий іон будь-якої речовини у чистому стані може бути токсичним для рослин. Проте, якщо в ґрунтовому розчині знаходиться суміш іонів різних видів, то вони нівелюють токсичну дію один одного. Цей ефект називають антагонізмом іонів. За наявності в поживному середовищі незбалансованого співвідношення елементів, той елемент, який перевищує необхідну кількість щодо інших, блокуватиме надходження елемента-антагоніста.

Крім антагонізму відоме явище синергізму іонів, яке полягає в тому, що одні іони підвищують поглинання та позитивну дію інших.

Наприклад, азот в нітратній формі (NO3) працює в синергії з кальцієм, магнієм і калієм – тим самим стимулюючи їх засвоєння культурою.

Завдяки оптимізації процесу живлення сільськогосподарських культур рослини мають збалансований розвиток та швидко нарощують вегетативну масу. Багаторічним досвідом і науковими дослідженнями доведено, що позакореневе внесення якісних добрив є економічним і високоефективним методом забезпечення рослин необхідними поживними речовинами в легкодоступній для культур формі і здатне ефективно коригувати живлення за несприятливих умов для роботи кореневої системи. Слід зазначити, що позакореневе живлення – це доповнення до основного внесення добрив, але в жодному разі не замінює його.

Для реалізації потенціалу сільськогосподарських культур у добриві має бути оптимальний баланс між рухомими формами елементів живлення. Саме комплексні добрива для позакореневого живлення від компанії «ТерраТарса» мають збалансоване співвідношення таких елементів для підвищення продуктивності рослин.

Одним із таких продуктів є комплекс елементів живлення Powerfol (Паверфол) – сучасне рішення, яке відповідає світовим стандартам якості. Добриво виготовлене з урахуванням усіх особливостей живлення культур, кожна формула повністю задовольняє потреби конкретних груп рослин в період найбільш активного споживання поживних елементів.

Інший чинник, який суттєво впливає на процес засвоєння елементів живлення, – це реакція поживного розчину. Оптимальним є рН в межах 5,5-6,5. Відхилення від цих показників у будь-який бік матиме негативний наслідок для рослин.

При показниках рН в розчині на рівні 4-5,5 процеси засвоєння рослиною молібдену, кальцію, сірки та магнію уповільнюються. У такому кислому середовищі краще засвоюються алюміній, залізо та марганець, однак їх надлишок є токсичним для рослини і призводить до порушення метаболічних процесів.

І навпаки, коли рН розчину становить 7,5-8,5, то утворюються нерозчинні сполуки більшості мікроелементів (мідь, цинк, залізо, марганець, бор, тощо), як наслідок – рослини не засвоюють їх.

Використання розчинів з неоптимальним рівнем рН зумовлює фітотоксичність – появу опіків, пригнічення росту або відмирання тканин листкової поверхні, стебел та репродуктивних органів.

У більшості регіонів України показники рН води коливаються від 7,5 до 8,5. Такі умови не тільки нівелюють доцільність листкових підживлень, а і знижують ефективність засобів захисту рослин, що використовуються в бакових сумішах.

Саме тут на допомогу виробникам приходять добрива для листкового підживлення від компанії «ТерраТарса»,  які підкислюють робочий розчин (знижують рівень рН) до оптимальних показників, що дає змогу ефективно забезпечити рослини доступними поживними речовинами.

Сьогодні поширеною та економічно обґрунтованою є практика поєднання обробок ЗЗР з листковим підживленням. Добрива від «ТерраТарса» оптимізують роботу засобів захисту рослин, оскільки показники рН робочого розчину знаходяться в межах від 5 до 6,5.

Важливо пам’ятати, що поживні речовини краще засвоюються рослинами в певному діапазоні концентрації ґрунтового або робочого розчину. Для визначення ефективного і безпечного показника концентрації бакової суміші застосовують показник електропровідності (ЕС), який враховує насиченість солями води.

Рослинна клітина являє собою осмотичну систему. Електропровідність різних біологічних рідин і тканин рослин не однакова, але має визначені межі.

Використання розчинів як з низькими показниками ЕС, так і з високими може бути токсичним для рослин.

Для більшості сільськогосподарських культур оптимальні значення ЕС робочого розчину знаходяться в межах від 1 мСм/см до 5 мСм/см. Можна застосовувати розчини з показниками ЕС до 10 мСм/см для рослин у другій половині вегетації  з добре сформованим восковим нальотом. За використання жорсткої води питання хімічної чистоти добрив для листкового підживлення стає вирішальним показником ефективного підживлення. Саме комплекси Powerfol (Паверфол) та Novalon Foliar (Новалон Фоліар) від компанії «ТерраТарса» є збалансованими водорозчинними добривами, які не містять хлору, натрію, мають оптимальний рівень рН та ЕС.

Крім того слід зазначити, що до складу добрив «ТерраТарса» входять поверхнево–активні речовини, які забезпечують рівномірний розподіл рідини на листку та зменшують поверхневий натяг краплини, зумовлюючи тривалу дію протягом  21-28 днів.

А своєчасна діагностика живлення рослин протягом їх вегетації в лабораторії «ТерраЛаб» надасть вам змогу визначити дефіцит того чи іншого елемента та скорегувати систему внесення добрив на різних фазах розвитку рослин.

Професійний підхід та збалансоване мінеральне живлення з добривами від «ТерраТарса» дає можливість отримати гарантовано високий урожай.