Пресса

Провідний фактор оптимізації живлення зернових культур

15 Лютого 2018

Досягнуте останніми роками підвищення, майже вдвічі, врожайності зернових культур стало можливе завдяки успішному створенню нових високоврожайних сортів, розробці ефективних засобів захисту рослин від хвороб і шкідників, а також впровадженню нових технологій догляду за посівами. Але ефективність вказаних технологій, в першу чергу залежить від того, наскільки точно визначені реальні потреби рослин у мінеральному живленні враховуючи зміни погодно-кліматичних умов, фази розвитку культури тощо. Тому для отримання високих і стабільних врожаїв зернових високої якості вирішальне значення має комплексний еколого-агрохімічний підхід до оптимізації мінерального живлення рослин.

Спільне польове обстеження посівів озимої пшениці компанією “ТерраТарса” та SQM

Оптимізація мінерального живлення рослин пов’язана в першу чергу не із кількістю доступних для рослин поживних речовин, хоча це є суттєвим фактором,  а із забезпеченням культур оптимальним співвідношенням поживних речовин у відповідні періоди їх вегетації. Тому саме оптимальне співвідношення макро- та мікроелементів буде забезпечувати високий біологічний потенціал нових високоврожайних сортів, за рахунок передових технологій догляду за посівами та забезпечувати економічну доцільність у використанні ефективних засобів захисту рослин. Слід також зауважити, що оптимальне співвідношення макро- та мікроелементів покращує засвоєння рослиною азоту, фосфору та калію, тим самим підвищуючи коефіцієнт використання ґрунтових добрив.

Зернові колосові культури досить вимогливі до азотного живлення. Так, при нестачі азоту на ранніх етапах органогенезу у зернових культур їх листки набувають блідого жовто-зеленого забарвлення. Дефіцит азоту на третьому етапі органогенезу обмежує формування колосків у колосі, на сьомому-дев’ятому негативно позначається на виповненості та якості зерна. Отже, оптимальне удобрення азотом має першорядне значення при вирощуванні цієї групи культур, тому сільгоспвиробники основну увагу приділяють саме застосуванню азотних добрив.

Проте процес оптимізації азотного живлення зернових досить складний і залежить від багатьох факторів – забезпеченості вологою та іншими елементами живлення тощо. Наприклад, за останніми даними наукових досліджень, оптимальне співвідношення між азотом і фосфором повинно становити 1,5:1. За останні роки співвідношення елементів живлення внесених з мінеральними добривами не відповідає науково обґрунтованим вимогам. Тобто для ефективного використання азоту культурам постійно не вистачає фосфору. Як свідчать наукові дослідження, при порушенні співвідношення між азотом і фосфором сільськогосподарські культури споживають надмірну кількість азоту, який не бере участь в синтезі органічних сполук і залишаться в рослини у мінеральній формі. Саме тому питання підвищення ефективності використання азотних добрив є дуже актуальним. Згідно з даними статистики світова ефективність використання азоту при виробництві зерна оцінюється в середньому в 33% і лише в окремих випадках може доходити до 42%.

Одним із шляхів оптимізації мінерального живлення, та безпосередньо азотного, є використання в системі удобрення не тільки ґрунтового, але й позакореневого удобрення. Позакореневе підживлення рослин має низку переваг перед ґрунтовим внесенням: дозволяє уникнути сорбційних та інших складних процесів перетворення в ґрунті; забезпечує надходження елементів живлення безпосередньо до органів рослин, в яких відбувається первинне утво­рення органічної речовини; є досить мобільним і ефективним агротехнічним прийомом.

Компанією «ТерраТарса»  були розроблені та впроваджені у виробництво схеми позакореневого підживлення зернових культур, які довели свою високу ефективність у багатьох господарствах як України, так і інших країн.

На посівах, які увійшли взимку добре розкущені, компанія «ТерраТаса» пропонує у період кінець кущення – початок виходу в трубку позакореневе застосування добрива Новалон Фоліар 10-45-15+0,5MgO+ME в нормі 1,0-1,5 кг/га, що забезпечує рослину важливим фосфором та оптимізує співвідношення N:P саме у критичний період формування колосу. Добриво Новалон Фоліар має ефект реактивації до 24 днів, що гарантує фізіологічне, пролонговане поглинання з листової поверхні для забезпечення оптимальних результатів. Погано розвинені з осені зернові, посіви які були посіяні пізно і не встигли достатньо розвинути кореневу систему і розкуститись, матимуть замало часу навесні через занадто високі температури весняного відростання. То ж, щоб поліпшити стан рослин, і досягти максимально можливої продуктивності посівів, необхідним є використання наряду з добривом Новалон Фоліар 10-45-15+0,5MgO+ME (1,0-1,5 кг/га) унікального біостимулятора Спідфол Марин в нормі 0,3 л/га, який, крім того, має і імуномоделюючі властивості. Стимулююча дія продукту Спідфол Марин обумовлена наявністю в його складі високої концентрації фітогормонів росту (ауксинів і цитокінінів), що сприяють не тільки кращому розвитку кореневої системи, а і посилюють всі інші ростові процеси в рослині, які відбуваються в цей період. Крім того полісахариди та поліаміни, які також входять до складу Спідфол Марин забезпечують більшу стійкість рослин до стресових факторів, які можуть бути присутні у період відновлення вегетації (кінець кущення – початок виходу в трубку).

В подальшому, в період активного наростання вегетативної маси, доцільним буде використання продукту Новалон Фоліар 20-20-20+0,5MgO+ME в дозі 2,0 кг/га, або спеціально розробленого для зернових культур Паверфол Зерновий, в нормі 1,0-2,0 л/га. Добриво Паверфол Зерновий було розроблено безпосередньо для застосування на зернових колосових культурах, тому продукт має для цього необхідне співвідношення мікроелементів. Мікроелементи, які входять до складу даної лінійки добрив, приймають участь у багатьох фізіологічних та біохімічних процесах в рослинах, сприяють активності ферментів, посилюють вуглеводний обмін, підвищують інтенсивність фотосинтезу.

Таким чином, диференційоване позакореневе застосування добрив компанії «ТерраТарса» дозволяє оптимізувати мінеральне живлення зернових культур у критичні періоди формування урожаю, тим самим підвищити ефективність використання дорогих азотних добрив та покращити економічні показники виробництва.

З питань щодо застосування добрив від «ТерраТарса», будь ласка, звертайтесь:
ТОВ «ТерраТарса Україна», 74800, Україна, м. Каховка, вул. Південна, 4
Тел.: (05536) 55-109; Факс (05536) 55-137
Email: info@terratarsa.com